[Texas HoldEm Poker Deluxe] 900% Bonus for 500 Kreds and above!

1 post

Flag Post

Event Duration:
January 2nd 0:01 am – January 3rd 23:59 pm EST (GMT-5)

900% Bonus on 500 Kreds package and above, 850% Bonus on other packages. (Boku payments not included)

Facebook Bonuses
1000 Kreds = (850% Bonus+ 50% Bonus)
500 Kreds = (850% Bonus + 50% Bonus)
200 Kreds = (850% Bonus)
100 Kreds = (850% Bonus)
50 Kreds = (850% Bonus)