π for Dinner — Bluji is the winner! page 9

269 posts

Flag Post

Results of Event XV: Median Guessed ×3

First set:

 • Imagination: 6, 18.8% (devourer, Zombies, BCLEGENDS, Jaskaran, Bluji, MyNameIsNothing)
 • Freud: 6, 18.8% (devourer, BCLEGENDS, Bluji, Adeeb, Pulsaris, puzzledan)
 • Nunavut: 5, 15.6% (racefan, eProdigy, Bluji, MyNameIsNothing, puzzledan), −2
 • Lieutenant: 2, 6.3% (Zombies, Pulsaris)
 • Thunderstorm: 5, 15.6% (devourer, Zombies, eProdigy ×2, puzzledan), −2
 • Maori: 4, 12.5% (racefan ×2, Pulsaris, TwistedCakez)
 • Rugby: 4, 12.5% (BCLEGENDS, Adeeb ×2, MyNameIsNothing)

Second set:

 • Weather: 6, 18.8% (devourer, BCLEGENDS, Jaskaran, Bluji, Adeeb, MyNameIsNothing)
 • Again: 6, 18.8% (BCLEGENDS, Bluji, Pulsaris, MyNameIsNothing, TwistedCakez, puzzledan)
 • Monarch: 5, 15.6% (racefan ×2, BCLEGENDS, Bluji, Adeeb), −2
 • Kasabian: 2, 6.3% (Pulsaris, puzzledan)
 • Community: 6, 18.8% (devourer, racefan, eProdigy ×3, Adeeb)
 • Conqueror: 5, 15.6% (Zombies ×3, Pulsaris, MyNameIsNothing), −2
 • Painting: 2, 6.3% (devourer, puzzledan)

Third set:

 • Frightening: 2, 6.9% (racefan, Jaskaran)
 • Hitchhiking: 3, 10.3% (Pulsaris, MyNameIsNothing, puzzledan), −2
 • Cancellation: 4, 13.8% (devourer, eProdigy, BCLEGENDS, MyNameIsNothing)
 • Whangarei: 2, 6.9% (Pulsaris, MyNameIsNothing)
 • Samoa: 3, 10.3% (racefan, Bluji, Adeeb)
 • Modern: 9, 31.0% (devourer, racefan, eProdigy ×2, BCLEGENDS, Bluji, Adeeb, Pulsaris, puzzledan)
 • Art: 6, 20.7% (devourer, BCLEGENDS, Bluji, Adeeb, TwistedCakez, puzzledan)

Fourth set:

 • AIDS: 6, 20.7% (devourer, eProdigy, BCLEGENDS, Jaskaran, MyNameIsNothing, TwistedCakez)
 • Cure: 4, 13.8% (devourer, Pulsaris, MyNameIsNothing, puzzledan), −2
 • Species: 3, 10.3%, eProdigy, BCLEGENDS, puzzledan)
 • What: 4, 13.8% (devourer, Adeeb ×2, Pulsaris), −2
 • Swimming: 6, 20.7% (racefan, eProdigy, Bluji, Adeeb, MyNameIsNothing, puzzledan)
 • Pharmacy: 3, 10.3% (BCLEGENDS, Bluji, Pulsaris)
 • Coyote: 3, 10.3% (racefan ×2, Bluji)

By the way, ZombiestookmyTV: unfortunately, those last whispers of yours were sent in too late (they were beyond 24 hours from the previous post and I was updating the thread at the time).


Score update

Current scores after Event XV: Median Guessed ×3.

1. racefan: 20 points
2. Bluji: 22 points
3. eProdigy: 25 points
4. Adeeb: 27 points
5. Pulsaris: 37 points
6. Jaskaran: 40 points
7. devourer: 41 points
8. BCLEGENDS: 44 points
9. puzzledan: 52 points
10. MyNameIsNothing: 54 points
10. pika: 54 points
12. GottaAskTheMan: 58 points
13. plopfill: 60 points
13. T6salt: 60 points
15. TwistedCakez: 72 points
16. tracymirkin: 103 points
17. Woon: 117 points
18. ZombiestookmyTV: 120 points

 
Flag Post

Event XVI: Volunteer’s Dilemma ×6

This time you’ll be in 3 groups of 6. This event ends in roughly 24 hours from this post. You must whisper me your action if you have any; if you’re choosing to do nothing, there is no need to whisper me anything.

If you’re in the first group you’re in Pizza Hut, if you’re in the second you’re in KFC, and if you’re in the third you’re at an Indian restaurant. So each group went to get some dinner and it was all going well until you had to park really far away from the place you’re eating at and you forgot to pay for a parking ticket. At least one of you has to go there and pay it and put it in the car or else you get +7 points. If you go there you get +0 points, and if you don’t you get −2 points as you’ll be having fun with your mates as well as eating some nice food.

If you want to volunteer, whisper me “I volunteer” or something. If you don’t, there’s no need to send me anything. TL;DR: Volunteer +0, Nothing −2, Everyone Nothing +7.

(And if you don’t want to get any more whispers from me daily about which is the current event, tell me here.)


Groups of Event XVI: Volunteer’s Dilemma ×6

Pizza Hut Group:
 • ZombiestookmyTV
 • GottaAskTheMan
 • T6salt
 • racefan
 • pika
 • devourer

Fried Chicken Group:

 • eProdigy
 • Woon
 • TwistedCakez
 • puzzledan
 • Pulsaris
 • Adeeb

Indian Restaurant Group:

 • Jaskaran
 • Bluji
 • BCLEGENDS
 • plopfill
 • MyNameIsNothing
 • tracymirkin

 
Flag Post

As was the policy last time, I think that racefan should volunteer.

 
Flag Post

eProdigy, you should volunteer because your rank is the highest among us all.

 
Flag Post
Originally posted by devourer359:

As was the policy last time, I think that racefan should volunteer.

Agreed.


Be careful, Pizza Hut might sue you! :3

 
Flag Post

Indian Restaurant Group:
Jaskaran

I’d think this was rigged if I didn’t know better.


Beluji should volunteer.

 
Flag Post

I will volunteer, but if this costs me the win of this FG, I will personally sneer at all inactives + Jask.

 
Flag Post

Results of Event XVI: Volunteer’s Dilemma ×6


Score update

Here’s the score update after Event XVI: Volunteer’s Dilemma ×6.

1. racefan: 20 points
2. Bluji: 22 points
3. eProdigy: 23 points
4. Adeeb: 27 points
5. Pulsaris: 35 points
6. Jaskaran: 38 points
7. devourer: 39 points
8. BCLEGENDS: 42 points
9. puzzledan: 50 points
10. MyNameIsNothing: 52 points
10. pika: 52 points
12. GottaAskTheMan: 56 points
13. T6salt: 58 points
14. plopfill: 60 points
15. TwistedCakez: 70 points
16. tracymirkin: 101 points
17. Woon: 115 points
18. ZombiestookmyTV: 118 points

 
Flag Post

Event XVII: Least Guessed ×2

This event has no groups. It’ll end in about 24 hours from this post. You must whisper me your votes/guesses.

It’s similar to Event XV: Median Guessed ×3 as you can guess, and very similar to Event I: Least Guessed ×1. You can send me one or two guesses/votes for each set, and if you want the vote can be for the same particular option in a set. You have to guess which one will be the least guessed out of all of them. If there is only 1 correct option and you guessed it, you’ll get −5 points; if there’s a draw then you’ll get −2 points. If you guessed incorrectly you get +0 and if you do nothing you get +5. You can get up to −20 if you guess all of them correctly and if there are no draws.

First set:

 • Forum Games
 • Off Topic
 • Serious Discussion
 • General Gaming
 • Collaborations

Second set:

 • Portland
 • Seattle
 • San Francisco
 • Boston
 • Toronto

Third set:

 • Vanadium
 • Yttrium
 • Zirconium
 • Ununoctium
 • Einsteinium

Fourth set:

 • Anarchism
 • Liberalism
 • Libertarianism
 • Socialism
 • Neoconservatism

 
Flag Post

About 4:30 hours left.

I still need whispers from: puzzledan, MyNameIsNothing, ZombiestookmyTV, T6salt, tracymirkin, and Woon.

 
Flag Post

Event XVIII: Favourite Event Voting

Still slightly less than 2 hours left for the previous event to finish, so that’s still going on. I’m starting this one as I’m going to my brother’s house for the night and so can’t update. This event will be about 26 hours, slightly less, in length. You must whisper me your votes or you can vote publicly in this thread if you wish to do so. The results for the previous event and this one will be posted tomorrow.

What you must do is whisper me the following 15 events in order of how much you liked each one. The first one being your favourite and the last being your least favourite.

 • Battle of the Sexes
 • Centipede Game
 • Centipede Game Reverse
 • Chicken Game
 • Competition Game
 • Favourite Event Voting
 • Least Guessed
 • Matching Pennies
 • Median Guessed
 • Prisoner’s Dilemma
 • Succinct Game
 • To Share or Not to Share
 • Traveler’s Dilemma
 • Up or Down Pairs
 • Volunteer’s Dilemma

Which events are voted the most will determine the upcoming events, so vote wisely! If you want, you can vote publicly and you can also convince others of how good a certain event is so they vote for it too. Check out the Index to see what each event was about.

 
Flag Post

Volunteer’s Dilemma
Centipede Game Reverse
Centipede Game
Prisoner’s Dilemma
Battle of the Sexes
Chicken Game
Competition Game
Matching Pennies
Median Guessed
Prisoner’s Dilemma
Succinct Game
To Share or Not to Share
Traveler’s Dilemma
Up or Down Pairs
Favourite Event Voting
Least Guessed

 
Flag Post

It seems like there have only been a few responses… I might just let you all know that you get +5 for not voting (doing nothing). If you vote you’ll get −2 points. Event extended 24 hours as a result of the few responses.

And I can’t update right now since I have to go to a friend’s house in an hour and I have to shower and everything. So tomorrow morning NZ time I’ll update the results of last round, and then in the afternoon results of this round. Even if there are few responses it’ll be updated tomorrow.

 
Flag Post

Volunteer’s Dilemma
Prisoner’s Dilemma
Competition Game
Succinct Game
Centipede Game
Traveler’s Dilemma
Chicken Game
To Share or Not to Share
Battle of the Sexes
Median Guessed
Least Guessed
Up or Down Pairs
Favourite Event Voting
Matching Pennies
Centipede Game Reverse

 
Flag Post

Favourite Event Voting
Centipede Game
Up or Down Pairs
To Share or Not to Share
Competition Game
Battle of the Sexes
Median Guessed
Succinct Game
Prisoner’s Dilemma
Matching Pennies
Chicken Game
Centipede Game Reverse
Traveler’s Dilemma
Volunteer’s Dilemma
Least Guessed

 
Flag Post

Traveler’s Dilemma
Up or Down Pairs
Centipede Game
Battle of the Sexes
Competition Game
Favourite Event Voting
Chicken Game
Matching Pennies
To Share or Not to Share
Succinct Game
Prisoner’s Dilemma
Median Guessed
Least Guessed
Centipede Game Reverse
Volunteer’s Dilemma

 
Flag Post

Honestly.

What you must do is whisper me the following 15 events in order of how much you liked each one.

 
Flag Post

or you can vote publicly in this thread if you wish to do so.

Honestly.

 
Flag Post

Personally, I have no opinion on the events posted, all things considered. So I’ll just vote them in the order they appeared.

Battle of the Sexes
Centipede Game
Centipede Game Reverse
Chicken Game
Competition Game
Favourite Event Voting
Least Guessed
Matching Pennies
Median Guessed
Prisoner’s Dilemma
Succinct Game
To Share or Not to Share
Traveler’s Dilemma
Up or Down Pairs
Volunteer’s Dilemma

 
Flag Post

My old computer’s battery died ages ago, so I got a new computer recently and this new computer doesn’t have Microsoft Office. It said it did and that I could get a trial of it, but after an hour of downloading the trial version I had to enter a code… A code you can only get if you buy it, even though I was downloading the trial version… *Sigh* Damn Microsoft.

On my way to The Pirate Bay now, hopefully I can get Microsoft Office from there. After that it’ll be updated.

 
Flag Post

Results of Event XVII: Least Guessed ×2

First set:

 • Forum Games: 4, 18.2% (racefan, GottaAskTheMan, Pulsaris, Jaskaran)
 • Off Topic: 2, 9.1% (plopfill, BCLEGENDS), −2
 • Serious Discussion: 6, 27.3% (TwistedCakez, eProdigy, plopfill, devourer, Adeeb, pika)
 • General Gaming: 2, 9.1% (Bluji ×2), −2
 • Collaborations: 8, 36.4% (racefan, GottaAskTheMan, Pulsaris, devourer, Jaskaran, BCLEGENDS, Adeeb, pika)

Second set:

 • Portland: 7, 31.8% (eProdigy, GottaAskTheMan, plopfill, Pulsaris, devourer, Jaskaran, BCLEGENDS)
 • Seattle: 4, 18.2% (racefan, GottaAskTheMan, Adeeb, pika)
 • San Francisco: 1, 4.5% (plopfill), −5
 • Boston: 2, 9.1% (racefan, Bluji)
 • Toronto: 8, 36.4% (TwistedCakez, Pulsaris, devourer, Jaskaran, BCLEGENDS, Adeeb, Bluji, pika)

Third set:

 • Vanadium: 4, 18.2% (racefan, Pulsaris, Jaskaran, pika)
 • Yttrium: 5, 22.7% (racefan, GottaAskTheMan, devourer, BCLEGENDS, Adeeb)
 • Zirconium: 2, 9.1% (Adeeb, Bluji), −5
 • Ununoctium: 6, 27.3% (TwistedCakez, eProdigy, plopfill, devourer, BCLEGENDS, pika)
 • Einsteinium: 5, 22.7% (GottaAskTheMan, plopfill, Pulsaris, Jaskaran, Bluji)

Fourth set:

 • Anarchism: 4, 18.2% (GottaAskTheMan, Jaskaran, Pulsaris, pika)
 • Liberalism: 3, 13.6% (eProdigy, plopfill, pika), −5
 • Libertarianism: 4, 18.2% (racefan, devourer, Adeeb, Bluji)
 • Socialism: 5, 22.7% (TwistedCakez, racefan, GottaAskTheMan, plopfill, BCLEGENDS)
 • Neoconservatism: 6, 27.3% (Pulsaris, devourer, Jaskaran, BCLEGENDS, Adeeb, Bluji)

Results of Event XVIII: Favourite Event Voting

The events that were rated the highest will be played in the upcoming events, as can be seen in the Index on page 1.

After counting up the votes the most popular events were…:

 • Centipede Game
 • Competition Game
 • Battle of the Sexes

Consequently, those will be the next three events.


Score update

Here’s the score update after these last two events.

1. Bluji: 13 points
2. eProdigy: 16 points
3. racefan: 18 points
4. Adeeb: 20 points
5. Pulsaris: 33 points
6. Jaskaran: 36 points
7. devourer: 37 points
8. BCLEGENDS: 38 points
9. plopfill: 46 points
10. pika: 52 points
11. puzzledan: 53 points
12. GottaAskTheMan: 54 points
13. MyNameIsNothing: 62 points
14. T6salt: 68 points
15. TwistedCakez: 75 points
16. tracymirkin: 111 points
17. Woon: 125 points
18. ZombiestookmyTV: 128 points

 
Flag Post

Event XIX: Favourite Event I

So this event is just like Event VII: Centipede Game. It’ll end in about 40 hours. You must whisper me your action.

You have two options every time: to take (whisper me T) or to do nothing (whisper me N). The number of points available to take will begin with the first player (on the left) at −1. If that player then takes the −1, that’s the end of it. However, that player can choose to do nothing, and then the other player (second, on the right), as each time the number of points decreases by 2 (or increases by −2), will have the option to take −3 points or do nothing. If the second player takes it, that’s the end of it. If the second player doesn’t, the first player has the option to take −5 or do nothing. This keeps on going up to −7, −9, −11, −13, −15, −17, … −∞. Although, of course, you don’t want something like −∞ or more realistically something like −91 if that’ll give you negative points. Remember that to win you need exactly 0 points.

The person that loses gets −1 point if they whispered something, and +5 if they did nothing. If both whisper nothing they both get +5.

Example 1: A whispers me NNNNNNT, B whispers me NNT. The first time, A does nothing (at this point it’s −1), as does B (−3); the second time A does nothing (−5), as does B (−7); the third time A does nothing (−9), but B takes it (−11). B gets −11 points. A gets −1 point as he/she whispered me something.

Example 2: A whispers me nothing, B whispers me NT. The first time, A does nothing (−1), as does B (−3); the second time, A does nothing (−5), but B takes it (−7). B gets −7 points. A gets +5 as he/she whispered me nothing.

Example 3: A whispers me T, B whispers me NNNNNNNNNNNNNNNNNNT. The first time, A takes it (−1). A gets −1 point as he/she took it and B gets −1 as he/she whispered me something.

Groups of Event XIX: Favourite Event I

These are the groups:

 • First Group: ZombiestookmyTV, Woon
 • Second Group: tracymirkin, T6salt
 • Third Group: Jaskaran, MyNameIsNothing
 • Fourth Group: Bluji, BCLEGENDS
 • Fifth Group: TwistedCakez, GottaAskTheMan
 • Sixth Group: puzzledan, plopfill
 • Seventh Group: pika, eProdigy
 • Eighth Group: devourer, racefan
 • Ninth Group: Adeeb, Pulsaris

Any questions you have, please ask. And if you don’t want to receive PMs from me about π for Dinner anymore, let me know.

 
Flag Post

Puh-lease BC, I’m begging you. Send in a stream of endless Ns!

 
Flag Post

Results of Event XIX: Favourite Event I

First three groups did nothing, so +5 for all of them.

Fourth Group:

 • Bluji: NNNT, −1
 • BCLEGENDS: NNT, −11

Fifth Group:

 • TwistedCakez: NNNNNT, −1
 • GottaAskTheMan: NNT, −11

Sixth Group:

 • puzzledan: NNNNNNNNNNT, −41
 • plopfill: NNNNNNNNNNNT, −1

Seventh Group:

 • pika: NT, −5
 • eProdigy: NNNNNT, −1

Eighth Group:

 • devourer: NNT, −9
 • racefan: NNT, −1

Ninth Group:

 • Adeeb: T, −1
 • Pulsaris: T, −1

Score update

Here’s the score update after Event XIX: Favourite Event I.

1. Bluji: 12 points
1. puzzledan: 12 points
3. eProdigy: 15 points
4. racefan: 17 points
5. Adeeb: 19 points
6. BCLEGENDS: 27 points
7. devourer: 28 points
8. Pulsaris: 32 points
9. Jaskaran: 41 points
10. GottaAskTheMan: 43 points
11. plopfill: 45 points
12. pika: 47 points
13. MyNameIsNothing: 67 points
14. T6salt: 73 points
15. TwistedCakez: 74 points
16. tracymirkin: 116 points
17. Woon: 130 points
18. ZombiestookmyTV: 133 points

 
Flag Post

Event XX: Favourite Event II

This event is just like Event XI: Competition Game. It’ll end in around 24–26 hours. You must whisper me your action.

Player 1 is purple, on the left; and player 2 is pink, on the right.

You must both whisper me one of the following numbers: 0, 1, 2, or 3. Whichever number you whisper me, put together with your pair’s number will determine how many points you get. If your pair whispers me nothing, they’ll be saying 3. This is similar to a few previous events so I don’t think I need to explain any more; however, any questions you may have, please ask them.

EDIT: player 1 saying 2 and player 2 saying 1 should actually be +2, −6.

Groups of Event XX: Favourite Event II

These are the groups:

 • Group 1: Adeeb, eProdigy
 • Group 2: pika, racefan
 • Group 3: devourer, plopfill
 • Group 4: Pulsaris, GottaAskTheMan
 • Group 5: TwistedCakez, Bluji
 • Group 6: BCLEGENDS, puzzledan
 • Group 7: ZombiestookmyTV, T6salt
 • Group 8: Woon, tracymirkin
 • Group 9: MyNameIsNothing, Jaskaran