Recent posts by Arseniy on Kongregate

Flag Post

Topic: General Gaming / Warp Forest levels

Try this! Great addon levels by game author.

CAR_solved!=1111111111111eee1111d1e111e111dye111e111d111111111d11eeee111d1e11e1111dyeeeee111d111111111d1eeeee111dyh1h11111d1e1ee1121d11ee1e1111111111111

Rage_of_the_beginner=eeee111eeeeeee1erdddeer1re1rxeeey111z11eeex1e1e1reee1e111e1ddr11r11z1yd1e111x1rddz1z121e1de1r1111edee11eyze1eee1rerddreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Secret_base_found!=eeeeeedd1heeeeeeqqfheee1e1wwfheeeve1dd1he2111111eee11111eee1eee111c1e1efe111eeehevedt1eeehe1ee1eeheh11e11ehheh1111eebee111111e11111111111111

Doors_puzzle_by_Arseniy_Shklyaev=ee1111z1eeee1z1111eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeedvdvdvdvdecececececedvdvdvdvdecececeeecededv2vvvdecececeeecedvdvdvdvdecececececedvdvdvdvdeeeeeeeeeee

need_smooth_challenge=eeeeeeeeeee1111111ree111111free1111111ree1eeebe1eeehe111e1eeehe1e2e1eeehe1e1e1eee1e1eee1eety11111heeeteeeee1eeedeeeee1eeedeeeee1eeedeeeeeqee

2Advanced_Solved!!!=ddxreeeeeeceseeeeeeecewee1111111111111111111eeecez1111g2ecef1111e1eheb1111eeebr1eeqeegdfdfee1eee1111ee1ede1111ee1nhe1t11ee1e1eeeeeeeeeeeeeee

Rooms_cleared=eeeeee1111e1111e1111e1ee1e1111eyee1n1121e1ee1e1111e1111eh111edeeeeh111edett1hebeedett1he1eebe111he1eddfhhh1e1eddfeeeee1eff1n1111ydhh1eeeeedd

Ha=eee1111111eee1e11111eee1e11112eee1ehggggeee1ehggggeeeyehggggeeeteeeeeeeeeyeeeeeeeeeteeeeeeeeeyeeeeeeeeeteeeeeeeedddeeeeeeedddeeeeeeedddeeeee

Eye_tree_bugs_magic=t1r1r11teeey1111yeheeee1e1teh1eee1e11ee1eeeve111e1eeede11ee1eeeee11111ee11111e11ee111e1e11ee111e1e11ee111eqe11eee11eee11eee111111eeeee1111ee

U_got_through_irrational_place!!!=eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee11111111ee1eeeeeewee1edecce1ee1evedce1ee11heeee1ee12hccce1ee1hheeee1ee1evedve1ee1edevve1ee1eeeeeeqee11111111eeeeeeeeee

Congrats_by_Gamebalance=eeee11e1wwebee11e111eeew11w111ebe1211111eee1111111ebe1111111eee1eeee11ebeve11ehheee1e11e11ebeeedhe11eeededhebbe1ehecee11evececee11e1111111ft

Dino_Ambush=ed1eed1eeeed1eed1eeeeh1ee11v1eew1eew1e1ee11ee11e1ee11ee11e1ed111111121d111111111e11ee11e1ee11ee11e1ee1qee1qe1ee1hee11v1ee1dee1deeee1dee1deee

That_was_amazing=111111111111111111111hee1eeee11hhhye11w1eeeeee111111111111q1111111eee11111e1eve11111eve2r1ebe1e1ereer1eaeeet11rd11111y1dr1e1f1111deee111111d

Spiders_didnt_catch_you=11eeeee11111eeeee11111wwwww111dd11111111dd1111111ydd1111111ydd1111111ydd1111111ydd1111111111qqqqq111hheeeee211hheeeeehh1hheeeeehh1hheeeeehh1

Firezone_completed!=eeeeeeeeeeethhhhhhv2eh11111ze1eh11111ee1eh11111tecetqqttqte1ehza1v11e1eheeee11d1eh1hhv1teaehee1eeheaehteh1ehe1ehte11ehetetee11e1e1eteeq1v1e1