avatar for darkcoolyo

darkcoolyo

Latest Activity: Played Thing-Thing Arena 2 (Dec 9, 2017 8:32pm)

Points needed for next level: 208 Level

 • Friend
 • Private Message
 • Tools
 • Location

  Pandora, New Haven
 • Member Since

  Jul. 10, 2011
 • PSN Username

  darkcoolyo
Sup. +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ |,,''',;,,,;;;;:cccl;,,. ......... . ..........'';cldc:;,,,,;;;,,,;:| |,,''',;,,,;;;;:llcc;,,. ......... . ..........,':cldc:;,,,,;;;,,,;:| |,,''',,,,,;;;::llc:;,,. ........ .. .... . ..........,,:cllc:;;,,,,;,,,,;:| |,,''',;,,,;;;::o:::,,'. ......... .....;oc.. ...........,,;:coc:;;,,,,;;,,,;:| |,,''',;;,,;:;:cc;;:,,'. .......... .....,d00K0o.. ..........,,;clol::;,,,,,;,,,;:| |,,''',;;,,;;;:l:;;;,,'.. ......... ..;xdd0NXOdx0x. ..........,,,ccol::;,,,,;;;,,;:| |,,''',:;,,;;;:lc;;;,,... ...............;kkxxXXK0dxOKo.. ...........',,::lc::;,,,,;;;,,;:| |,,,'',::,;;;;:ll;;;,,..................'dxddl00000xkO0'. .............',,;;ccc:;,,,;;;:,,;:| |,,,'',:;,:::::ll:;;,,................;oddool;dkO0OOKKKd.. ..............,,;;clc:;,,,;;;:,;,:| |,,,',;c;;::::cclc:;,,...............:kxooool;;lxxOXNNNXl. . ..............,,;:cc::;;,,;;;:,:;:| |,,,,;;c;;::::ccccc;,,...............ddollclodccodoxKXXNO'. . ............,,,:cc::;;,,;:;;;:::| |,,,,;;;;;::::clccc;,,..............'doc:;:ldxkkk0KOkK0XXc. .. ............,,,:ccc::;;;::;;;:::| |,,,,;;;;;;;::loccc;,,...............cl::;lxkO0KKKKKKKOk0k.... ............,,;cclc::,,,;:;;;;;:| |,,,,;;;;;;;;:llcc:;,,...............cocc:odkO0KKKKK000okO:... ............,,;cclc::,,,;:;;;;;;| |,,,,;;;;:;,;:llcc:;,'...............:oc:ccccloOKKOdxxkolxo... ............,,;::llc:,,,;;;;;;,;| |;,'',;;;;,,;:cc:::,,'...............:l:;:ccclok00Oxddddcoc... ............',,::lol:;,,,;;;;;,;| |;,'',;;;,,,;:cccc:,,'..............'oc;;;';;:lx00Odlcclld:... ............',,::col:;,,,,;;;,,;| |,,',';;;,,,;:cccc:;,'..............coc:;,',;lld0KOlc::cddl.... ............',;cllol:;,,,,;;;,,;| |,,,,';;;,,,;:cccc:;;'..............oolcc;:'.,cdOKO:.'xkOol.... ............';;cclol:;,,,,;;;,,;| |;,,,';;,,,,;:cccc:;;......''.......'llooolc:ooxOK0xdxOX0o;. .. ............';;:cloc:;,,,;,;;,;;| |;,,,,,;,,,,::c:;:;;;......''........'cddooxOOkkOKKKK000O;. .. ...........';;:cloc:;,,,;;;;,;;| |;,',,,;,,,,:cc:;:;;;......''.........codlldxkOxdOXXK00Ok.. .. ...........';;clldl::,,,,;,;,;;| |,,',;,;;,,,::c:cc;;;. ............ ..collcldxkoldkK0Okxc. .. ..........';;:llooc;,,,,:,;;;;| |,,',;;;;,,;::c:::;;;. ........... .'::::cloxddxO0Okxd.. .. ...........:;:clllc:,,,,;;;;;;| |,,,,;;;;,,;:ccccc;;;. ........... ..'l;::clo'...;Oxxk,.. . ...........:;;cccc::,,,,;;:;;,| |,,,,;;;;,,;:lllc:;;;. ........... .;c,::co,...lOxkK0;. .. ...........;::ccloc:;,,,,;;;;,| |,,,,;;;,,,;:lc;;;;;,. ........... ..c;';:lc::lOkooKNO.. .. ...........;::ccoxo:;,,,,:;;;,| |,,',;;;,,,::::;;;;;,................ .;:''::coxkkkxdOXX;.... ...............;:;clooc:;,,,,;;;,,| |,,',;;;',,:::;;::;:,.................. ..,;,;:;:ldOOkKKKXc.... ...............;:;:cclc:;,,,,;;;,,| |,,',;;;,,,;::::oc;c;......................';cccldOK00XX00;.......................;:;:c:lc:;,,,,;;;,,| |,,'';;;,,,:::cloc:c,........................;coO0OOOXXKOd........................;:;:c:ll:;,,,,,:;,,| |,,'';;,,,;::ldoo::c'........................;ckOxx000k00k;.......................;:;ccclo:;,,,',::,;| |,,'';;',,;::looo::c'........................clOkdkKkldOKXK;......................,:::lcol:;'','';;,,| |,,'';;',,;:ldooo:::'......................,cllOOdOXocdO0XNK;.. ...............,:::lccc:;,','';;,,| |,,'',;',,;:ldoolc::....................':ccc;o0Od00ccdk0KXNd.. ..............';;:c::cc:,,,'',;,,| |','',,',,;:oolooc::....................odl:;'kkdokd:ldk0KKXk.. .............':::c:ccc:,,''',;,,| |','',,',,;:ooooo:::...................oxdo;',kdoOxocldk0KKX0'. ............':::c:ccc:,,''',;,'| |','';;',,;:ooloo:::.............. ..:xxdo;',klx0Ooccdk0KKXK;. ...........':::ccclc:;'''',;,'| +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ That is Elsa. ( ͡o ͜ʖ ͡o) ( ͡o ͜ʖ ͡o) ( ͡o ͜ʖ ͡o) 353712010792830 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00101100 00100000 01001001 00100000 01100001 01101101 00100000 01100100 01100001 01110010 01101011 01100011 01101111 01101111 01101100 01111001 01101111 00101100 00100000 01001001 00100000 01101100 01101001 01101011 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01100101 01100001 01110100 00100000 01110000 01101111 01101111 01110000 00100000 01100001 01101110 01100100 00100000 01100011 01101000 01101001 01101100 01100100 01110010 01100101 01101110 00101110 00100000 01000001 01101100 01110011 01101111 00100000 01001001 00100000 01101100 01101001 01101011 01100101 00100000 01010011 01010100 01000101 01000001 01001101 Good guide: http://www.kongregate.com/forums/19-platform-racing-2/topics/252944-guide-platform-racing-2 http://pr2hub.com/files/artifact_hint.txt http://www.tweakguides.com/HL2_8.html http://sketchtoy.com/67215597

Activity Feed

 • Show more
See all shouts »