avatar for matongcaphe

matongcaphe

Points needed for next level: 20 Level

  • Friend
  • Private Message
  • Tools

Thực phẩm dinh dưỡng mật ong hoa cà phê là web chuyên khai thác, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu các sản phẩm từ ong. Được thành lập từ năm 2012. Hạnh Bee cam kết chất lượng mật ong thiên nhiên không qua chế độ. Mật ong Hanh Bee sẽ mang đến cho khách hàng một sản phẩm chất lượng, một thương hiệu đáng tin cậy. Hanh Bee mong muốn có cơ hội được phục vụ quý khách và góp phần phát triển liên kết ong mật Việt Nam. Trang web: https://matongcaphe.net/

Activity Feed

    matongcaphe has not published any activity yet.Would you like to post a shout to welcome them to Kongregate?

See all shouts »

Friends

matongcaphe has no fans. Be their first!

  • Friend

My Games