avatar for theatre20

theatre20

Points needed for next level: 20 Level

 • Friend
 • Private Message
 • Tools
 • Location

  ho chiminh
 • Member Since

  Dec. 28, 2019
 • Website

  http://https://www.theatre20.com

Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có.

Activity Feed

  theatre20 has not published any activity yet.Would you like to post a shout to welcome them to Kongregate?

See all shouts »

Friends

theatre20 has no fans. Be their first!

 • Friend

My Games