avatar for captadam

captadam

Latest Activity: Played oO (Aug 5, 2014 9:13pm)

Points needed for next level: 228 Level

  • Friend
  • Private Message
  • Tools
  • Gender

    Male
  • Member Since

    May. 05, 2009

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬
Also known as captbear on many other things if you have a friend named captbear on other site or game it me so if you know him add me

╔═══╗ ♪
║███║ ♫
║ (●) ♫
╚═══╝♪♪

╔══════╗
║ ▪████▪ ║
╠══════╣
║╬ ███ ▫▫║
╚══════╝


█▓▓▓▓▓▓█
__________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
_________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
__________█▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████
______________██░█▓▓▓▓▓▓▓█
_______________█░░█▓▓▓▓▓█
___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
_____█▓▓▓▓▓▓▓▓__▓▓▓▓▓▓█
______█▓▓▓▓▓▓▓___▓▓▓▓█
_______█▓▓▓▓▓▓___░▓▓▓█
________█▓▓▓▓░░__█▓▓█
___________█▓░░░░_░░░█
__________█▓▓░░░░░░░██
______█▓▓▓▓▓▓░░░░░░█
_______█▓▓▓▓▓▓█████
________████__██▓▓░░█
______________██▓█▓░░█_██
__________██_█▓█▓▓▓░██__█
_________█__█▓█_█▓▓▓█__█_█
________█_█__█_█_█▓▓█__█__█
________█_██_█_█_█▓▓█_____█
________█__█_█__█▓██▓█___█
_________█__█___█▓█_█▓███
__________██____█▓█_█▓█
________________█▓█__█▓█
_______________█__█__███
______________█▓█_██__█
_____________█▓▓___██_█
____________█__░▓▓▓█▓▓█
____________█_░▓░__█▓▓▓█
_____________█_░__▓█____█
_____________█_▓▓▓█_▓▓▓█
______________█_▓▓█ █_▓▓█
______________█_▓▓█ █_▓▓█
_______________█__█_█_▓▓█
________________██____█

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓▒▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▓ ▓▒▓▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓ ▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓ ▓▒▓▒▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒▓ ▓▒▓▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▓▒▓ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

(◣_◢)

٩๏̯͡๏)۶

̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.

̴ı̴̴̡̡̡ l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̴ı̴̴̡̡̡ l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫

̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡._̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡

(\____/)
(=^.^=)
(‘’)___(’’)

………..╘T█▓T╛
………….. █▓
………….. █▓
……………█▓
.╘╗____╔╝█▓╚╗____╔╛
..۞]═╬=……….=╬═[۞
.┌╜‾‾‾‾╚╗░▒╔╝‾‾‾‾╙┐
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………-║░▒║
…………..\░▒/
……………\../

´´´´´o¶¶¶¶¶¶7´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´

´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$¶$¶ø´´´
´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$¶¶¶¶
7¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
¶¶´´¶¶¶¶ø´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶7´1o¶¶o´´´´´´´´
¶¶´´1¶¶¶´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´1¶¶¶ø´´´´´
´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´¶¶¶´´´
´7¶¶¶oø¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´1øøø¶¶¶¶¶¶$´´¶¶´´
´´´´ø¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´¶¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶o´´´´´¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´´ ´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´´´´´ ´´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´ ´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´ ´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´

░░░░░░██░███░░░░░░░
░░░░░█▒▒█▒▒▒█░░░░░░
░░░░░█▒░▒░░▒▒█░░░░░
░░░░░█░█░█░░▒██░░░░
░░░█████░█░░▒█▓█░░░
░░█▒▒▒▒▒█░░░██▓█░░░
░█▒█▒██▒▒█▒█▒▒██░░░
█▒▒█▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▒███
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░█▓█
█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██░░░██▓█
░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░█▓█░
░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░█▓▓█░
░░░██████░░░█████░░
░░░░░░██████░░░░░░░

,d88`______________ __________________________________________,d88`________________ _________________________________________,d8`__________________ _______________________________________,d8*____________________ _____________________________________,d88*_____________..d**`__ ___________________________________,d88`_________..d8*`________ _________________________________,d888`____..d8P*`_____________ _________________________._____,d8888*8888*`___________________ _______________________,_____,888888P*_______________________ _____________________,*______d888888*8b._______________________ ___________________,P_______dP__*888.888b.____________________ _________________,8________8____*888__`88888b.______________ _______________,dP________________88___________*88b.__________ ______________d8`__________________*8b_______________*8b.______ ____________,d8`____________________*8.__________________*88b._ ___________d8P_______________________88._______________________ _________,88P________________________888_______________________ ________d888*_______.d88P____________888_______________________ _______d8888b..d888888*______________888_______________________ _____,888888888888888b.______________888_______________________ ____,8*;88888P*****788888888ba.______888_______________________ ___,8;,8888*________`88888*_________d88*_______________________ ___)8e888*__________,88888be._______888________________________ ,d888`_________,8888888***_____d888________________________ ,d88P`__________,8888888Pb._____d888`________________________ _888*____________,88888888**___.d8888*_________________________ `88___________,888888888____.d88888b_________________________ `P_________,8888888888bd888888*____________________________ _______________d888888888888d888*______________________________ _______________8888888888888888b.______________________________ _______________88*.88888888888b._______.db__________________ _______________`888b.`8888888888888b..d8888P_________________ ________________88b.`8888888888888888888888b…_____________ _________________888b.`8888888888P***7888888888888e.________ __________________88888b.`********.d8888b**`88888P*___________ __________________`888888b_____.d88888888888**`8888.___________ ___________________)888888.___d888888888888P___`8888888b.______ __________________,88888*____d88888888888**`____`8888b_________ _________________,8888*____.8888888888P`_________`888b.________ ________________,888*______888888888b…__________`888P88b.____ _______.db.___,d88*________88888888888888b_________`8888_______ ___,d888888b.8888`_________`888888888888888888P`___`888b._____ /****8888b**`____________`***8888P*``8888`_______`8888b.__ _______/88`_________________.ed8b…d888P`________`88888_ ____________________________d8888888888P*_______________`88b_ ___________________________(``,d8888`___________________`88 ______________________________(`____________________________`8


________________________"ss.$ss..s’________________________________________ _____________________.ss$$$$$$$$$$s,________________________________________ _____________________$$$$$$$$$$$$$$._______________________________________ __________________s$$$$$$$$$$$$$´’`$$Ss___________________________________ __________________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$o$$$______,____________________________ __________________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s,,s___________________________ __________________s$$$$$$$$$“$$$$$$”"""$$$$$$“$$$$$,_________________________ _________________s$$$$$$$$$$s”“$$$$ssssss”$$$$$$$$“_________________________ _________________s$$$$$$$$$$’______`”""ss"$“$s”“______________________________ _________________s$$$$$$$$$$,_______`”""""$_________________________________ _________________.s$$$s$$$$$$$_____________________________________________ ________________s$$$$$$$$$$$$s,…_________`s$$‘`_________________________ _____________`ssss$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####s.___.$$“$.___,_____________________ _______________`”"""$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####$$$$$$“___$.$’___________________ ___________________”$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$####s""____.$$$|____________________ ____________________"$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##s___.$$“$__________________ ____________________$$”“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$”`_________________ ____________________$$“_”$“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S”"""’________________________ ________________,___,“____’_$$$$$$$$$$$$$$$$####s____________________________ ________________$.______.s$$$$$$$$$$$$$$$$$####”____________________________ __________,______"$s…ssS$$$$$$$$$$$$$$$$####“____________________________ __________$______.$$$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$#####“_____________________________ __________Ss___..sS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$######”“_____________________________ ___________”$$sS$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$########“______________________________ ______,____s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#########”“’________________________________ ______$___s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#######”“’__s’_____,_________________________ ______$$..$$$$$$$$$$$$$$$$$$######”‘_____….,$$….,$_______________________ _______”$$$$$$$$$$$$$$$######“’,.sS$$$$$$$$$$$$$$$$s$$___________________ ________$$$$$$$$$$$$#####“___$,.s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s._________________ )___$$$$$$$$$$$#####’____`$$$$$$$$$###########$$$$$$$$._______________ ((_____$$$$$$$$$$$#####____$$$$$$$$###”________”####$$$$$$$$$____________ ()___$$$$$$$$$$$$####.____$$$$$$###“____________”###$$$$$$$$$$$s’__________ ()___$$$$$$$$$$$$$####.$$$$$###“____________####$$$$$$$$s$$‘_________ )((___$$”$$$$$$$$$$$#####.$$$$$###’______________.###$$$$$$$$$$“__________ ()),$”$$$$$$$$$$$$######.$$##’___________.###$$$$$$$$$$___________ )((\.____"$$$$$$$$$$$$$#######,,,.____________..###$$$$$$$$$$$“__________ ()$)),$$$$$$$$$$$$$$$$$####################$$$$$$$$”__________ (($$(\s`“$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$S$$$$$$,____________ ))$$$s_))..`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$“’_`$$______________ \)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$##”$$`$$.`$$._________________________ ___`“S$$$$$$$$$$$$$$$$$#”______’$_____`$______`$_____________________________ ________`”""""""""""""’____________’____

█░▀▄░░░░░��░░░░░▄▄███▀ ░█░░░▀▄░▄▄▄▄▄░▄▀░░░█▀ ░░▀▄░░░▀░░░░░▀░░░▄▀ ░░░░▌░▄▄░░░▄▄░▐▀▀ ░░░▐░░█▄░░░▄█░░▌▄▄▀▀▀▀█ ░░░▌▄▄▀▀░▄░▀▀▄▄▐░░░░░░█ ▄▀▀▐▀▀░▄▄▄▄▄░▀▀▌▄▄▄░░░█ █░░░▀▄░█░░░█░▄▀░░░░█▀▀▀ ░▀▄░░▀░░▀▀▀░░▀░░░▄█▀ ░░░█░░░░░░░░░░░▄▀▄░▀▄
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬

Activity Feed

  • Show more
See all shouts »