avatar for darkcoolyo

darkcoolyo

Latest Activity: Played The Legend of the Golden Robot (2 hours ago)

Points needed for next level: 78 Level

 • Friend
 • Private Message
 • Tools
 • Gender

  Male
 • Location

  Pandora, New Haven
 • Member Since

  Jul. 10, 2011
 • Xbox Gamertag

  Xboxsucks
 • PSN Username

  darkcoolyo
Sup. +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ |,,''',;,,,;;;;:cccl;,,. ......... . ..........'';cldc:;,,,,;;;,,,;:| |,,''',;,,,;;;;:llcc;,,. ......... . ..........,':cldc:;,,,,;;;,,,;:| |,,''',,,,,;;;::llc:;,,. ........ .. .... . ..........,,:cllc:;;,,,,;,,,,;:| |,,''',;,,,;;;::o:::,,'. ......... .....;oc.. ...........,,;:coc:;;,,,,;;,,,;:| |,,''',;;,,;:;:cc;;:,,'. .......... .....,d00K0o.. ..........,,;clol::;,,,,,;,,,;:| |,,''',;;,,;;;:l:;;;,,'.. ......... ..;xdd0NXOdx0x. ..........,,,ccol::;,,,,;;;,,;:| |,,''',:;,,;;;:lc;;;,,... ...............;kkxxXXK0dxOKo.. ...........',,::lc::;,,,,;;;,,;:| |,,,'',::,;;;;:ll;;;,,..................'dxddl00000xkO0'. .............',,;;ccc:;,,,;;;:,,;:| |,,,'',:;,:::::ll:;;,,................;oddool;dkO0OOKKKd.. ..............,,;;clc:;,,,;;;:,;,:| |,,,',;c;;::::cclc:;,,...............:kxooool;;lxxOXNNNXl. . ..............,,;:cc::;;,,;;;:,:;:| |,,,,;;c;;::::ccccc;,,...............ddollclodccodoxKXXNO'. . ............,,,:cc::;;,,;:;;;:::| |,,,,;;;;;::::clccc;,,..............'doc:;:ldxkkk0KOkK0XXc. .. ............,,,:ccc::;;;::;;;:::| |,,,,;;;;;;;::loccc;,,...............cl::;lxkO0KKKKKKKOk0k.... ............,,;cclc::,,,;:;;;;;:| |,,,,;;;;;;;;:llcc:;,,...............cocc:odkO0KKKKK000okO:... ............,,;cclc::,,,;:;;;;;;| |,,,,;;;;:;,;:llcc:;,'...............:oc:ccccloOKKOdxxkolxo... ............,,;::llc:,,,;;;;;;,;| |;,'',;;;;,,;:cc:::,,'...............:l:;:ccclok00Oxddddcoc... ............',,::lol:;,,,;;;;;,;| |;,'',;;;,,,;:cccc:,,'..............'oc;;;';;:lx00Odlcclld:... ............',,::col:;,,,,;;;,,;| |,,',';;;,,,;:cccc:;,'..............coc:;,',;lld0KOlc::cddl.... ............',;cllol:;,,,,;;;,,;| |,,,,';;;,,,;:cccc:;;'..............oolcc;:'.,cdOKO:.'xkOol.... ............';;cclol:;,,,,;;;,,;| |;,,,';;,,,,;:cccc:;;......''.......'llooolc:ooxOK0xdxOX0o;. .. ............';;:cloc:;,,,;,;;,;;| |;,,,,,;,,,,::c:;:;;;......''........'cddooxOOkkOKKKK000O;. .. ...........';;:cloc:;,,,;;;;,;;| |;,',,,;,,,,:cc:;:;;;......''.........codlldxkOxdOXXK00Ok.. .. ...........';;clldl::,,,,;,;,;;| |,,',;,;;,,,::c:cc;;;. ............ ..collcldxkoldkK0Okxc. .. ..........';;:llooc;,,,,:,;;;;| |,,',;;;;,,;::c:::;;;. ........... .'::::cloxddxO0Okxd.. .. ...........:;:clllc:,,,,;;;;;;| |,,,,;;;;,,;:ccccc;;;. ........... ..'l;::clo'...;Oxxk,.. . ...........:;;cccc::,,,,;;:;;,| |,,,,;;;;,,;:lllc:;;;. ........... .;c,::co,...lOxkK0;. .. ...........;::ccloc:;,,,,;;;;,| |,,,,;;;,,,;:lc;;;;;,. ........... ..c;';:lc::lOkooKNO.. .. ...........;::ccoxo:;,,,,:;;;,| |,,',;;;,,,::::;;;;;,................ .;:''::coxkkkxdOXX;.... ...............;:;clooc:;,,,,;;;,,| |,,',;;;',,:::;;::;:,.................. ..,;,;:;:ldOOkKKKXc.... ...............;:;:cclc:;,,,,;;;,,| |,,',;;;,,,;::::oc;c;......................';cccldOK00XX00;.......................;:;:c:lc:;,,,,;;;,,| |,,'';;;,,,:::cloc:c,........................;coO0OOOXXKOd........................;:;:c:ll:;,,,,,:;,,| |,,'';;,,,;::ldoo::c'........................;ckOxx000k00k;.......................;:;ccclo:;,,,',::,;| |,,'';;',,;::looo::c'........................clOkdkKkldOKXK;......................,:::lcol:;'','';;,,| |,,'';;',,;:ldooo:::'......................,cllOOdOXocdO0XNK;.. ...............,:::lccc:;,','';;,,| |,,'',;',,;:ldoolc::....................':ccc;o0Od00ccdk0KXNd.. ..............';;:c::cc:,,,'',;,,| |','',,',,;:oolooc::....................odl:;'kkdokd:ldk0KKXk.. .............':::c:ccc:,,''',;,,| |','',,',,;:ooooo:::...................oxdo;',kdoOxocldk0KKX0'. ............':::c:ccc:,,''',;,'| |','';;',,;:ooloo:::.............. ..:xxdo;',klx0Ooccdk0KKXK;. ...........':::ccclc:;'''',;,'| +----------------------------------------------------------------------------------------------------+ That is Elsa. ( ͡o ͜ʖ ͡o) ( ͡o ͜ʖ ͡o) ( ͡o ͜ʖ ͡o) 353712010792830

Activity Feed

 • Show more
See all shouts »