avatar for okodi

okodi

Latest Activity: Played Crusaders of the Lost Idols (19 hours ago)

Points needed for next level: 116 Level

 • Friend
 • Private Message
 • Tools
 • Gender

  Male
 • Member Since

  Oct. 12, 2012
 • Age

  24

I am StronG!

CnUWAbL6xvf6zvxkzKDZyiPpyif6xvjYxvPYxKHmzKjYyvf6xvDYyiPYykDnzKskxvj6xKPkzKx6xkPkzKx6xkPkzKx6xkPkzKf6xKPkzKd6xvxpzvx=

Activity Feed

 • Show more
See all shouts »