avatar for gibbermagash

gibbermagash

Latest Activity: Played Don't Shit Your Pants (Nov 21, 2021 9:26pm)

Points needed for next level: 188 Level

  • Friend
  • Private Message
  • Tools
Charter Nov. 01, 2018
  • Member Since

    Dec. 07, 2007

Digital native, digital artist and creator. Working towards designing multiplayer games. I have transitioned to using Discord since the day the chats died.
ฏ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฏ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ฏ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็
.̪̦͓̗̼̺̫̮̙̞̯͎͉̲͙̘̗̱̺͎͈̞̯͓̖̥̖̺̟̙̭̻̟͇̲̹̱͇͇̳̱͓̥̘̥͇̳͇̣̪̱̭͍͔̜̪̖̺̖͇̫̰̘̲̠̼̠͔̠̘̩̖̭̻͉̖̠̮̟͚̮̥͇̻͉̞̲͖͎̻̞̞̝̤̘̰̘̘̗̣̰̦͇͖̤̪̥̦̲̭̳͚̟̬̬͉̩̪̩̥͚̠̺̞̠͙̦̜̹͚̦͕̬̺̦̘̳̻̫̗͉̮̪͔̰̠͚̹̝͇̖̗̺̝͍̙͚̤͙̻̮̩̮̗̩̩̟͍̘͇̫̗̤͇̟̳͚͉͍̘̺̠̪̝̯͕̮͙͎̖̪̝̝̜͎͚͎̮̥͙̲͖͎̥͎̫̤̰͚͔̺͚̼̼̲̭͕̭̩͇̙̞̯̖͖͙͎̳͓̰̥͙̞̘͚̩̟͚̝͙̭̟̣ͅͅͅͅͅ

Activity Feed

  • Show more
See all shouts »