avatar for vsetgiakhang

vsetgiakhang

Points needed for next level: 20 Level

 • Friend
 • Private Message
 • Tools
 • Location

  108/5 Phan Huy ích – P.15 – Q.Tân Bình – TP.HCM
 • Member Since

  Oct. 13, 2021
 • Website

  http://https://vsetgiakhang.com/

Hợp Tác Xã Vận Tải Gia Khang (HTX Gia Khang) là thành viên trực thuộc Tập đoàn VSETGROUP thành lập với mục tiêu chuyên sâu cung cấp các giải pháp vận tải hành khách và hàng hóa, cho thuê xe tự lái, cấp phù hiệu vận tải, cho thuê kho bãi…

Activity Feed

  vsetgiakhang has not published any activity yet.Would you like to post a shout to welcome them to Kongregate?

See all shouts »

Friends

vsetgiakhang has no fans. Be their first!

 • Friend

My Games