Comments for Running Fred

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 21, 2014

Under rating threshold (show) babibabibabibabibabibabi

+ - !

(0)

avatar for IKER1230
IKER1230

Jul. 21, 2014

Under rating threshold (show) i like it

+ - !

(0)

avatar for gojanix
gojanix

Jul. 20, 2014

Under rating threshold (show) i love this game

+ - !

(0)

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 20, 2014

Under rating threshold (show) namakuirva seyaputra

+ - !

(0)

avatar for kishmish123
kishmish123

Jul. 20, 2014

Under rating threshold (show) asdfghj

+ - !

(0)

avatar for kishmish123
kishmish123

Jul. 20, 2014

Under rating threshold (show) xfry6688888889o0

+ - !

(0)

avatar for kishmish123
kishmish123

Jul. 20, 2014

Under rating threshold (show) fcdr6 tgvfgt

+ - !

(0)

avatar for dfxfdgvfbv
dfxfdgvfbv

Jul. 19, 2014

Under rating threshold (show) 09405811

+ - !

(0)

avatar for nopetsaallowed
nopetsaallowed

Jul. 19, 2014

Under rating threshold (show) Isto mandokiko anti biko dokidubunemu

+ - !

(0)

avatar for nopetsaallowed
nopetsaallowed

Jul. 19, 2014

Under rating threshold (show) I love

+ - !

(0)

avatar for nadarapli66
nadarapli66

Jul. 18, 2014

Under rating threshold (show) ttttttttttttttttttttttttt67777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777999999999999999999999999999999999999999999999999990000000000000099999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

+ - !

(0)

avatar for nadarapli66
nadarapli66

Jul. 18, 2014

Under rating threshold (show) sekarang

+ - !

(0)

avatar for nadarapli66
nadarapli66

Jul. 18, 2014

Under rating threshold (show) darikundeng orang bese

+ - !

(0)

avatar for nadarapli66
nadarapli66

Jul. 18, 2014

Under rating threshold (show) genji dadu dapan kan seribu rubiyah dapan mopil

+ - !

(0)

avatar for jackyboywtf
jackyboywtf

Jul. 17, 2014

Under rating threshold (show) i love the game but the prices MAN

+ - !

(0)

avatar for OpTicScuimpi
OpTicScuimpi

Jul. 17, 2014

Under rating threshold (show) HAVE THIS GAME ON ME IPHONE 5

+ - !

(1)

avatar for OpTicScuimpi
OpTicScuimpi

Jul. 17, 2014

Under rating threshold (show) vg54eeh3r5yg3r4g

+ - !

(-1)

avatar for deragonwarior
deragonwarior

Jul. 17, 2014

Under rating threshold (show) sdjhjkas djgjsdgjad gdghkjaaksjdgkj hvidfskjf

+ - !

(-1)

avatar for deragonwarior
deragonwarior

Jul. 17, 2014

Under rating threshold (show) 9999,999,999

+ - !

(-1)

avatar for jacktheace
jacktheace

Jul. 15, 2014

Under rating threshold (show)

+ - !

(-3)

avatar for lucasbertolo
lucasbertolo

Jul. 15, 2014

Under rating threshold (show)

+ - !

(-3)

avatar for AghilT
AghilT

Jul. 15, 2014

Under rating threshold (show) aghilt

+ - !

(0)

avatar for sekingfred
sekingfred

Jul. 15, 2014

Under rating threshold (show)

+ - !

(-6)

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show)

+ - !

(-4)

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show) 999,999,999 999,999,999 irvan@yahoo.com

+ - !

(-2)

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show) 999,999,999 999,999,999

+ - !

(-2)

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show) 999,999.999

+ - !

(-2)

avatar for irvan4
irvan4

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show) 999999999 999999999 99999999

+ - !

(0)

avatar for kingalekai
kingalekai

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show) why do the daily prizes go like 10 20 40 80 10 20 40 80?

+ - !

(0)

avatar for nadarapli63
nadarapli63

Jul. 14, 2014

Under rating threshold (show) darasuci

+ - !

(0)

avatar for babikauniel3
babikauniel3

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) babikauniel@yahoo.com niel12345

+ - !

(0)

avatar for brunogoku123
brunogoku123

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) i got 100 kreds

+ - !

(0)

avatar for brunogoku123
brunogoku123

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) this game is bomb

+ - !

(0)

avatar for stupid_ass
stupid_ass

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) i got all the map pack value 1 and 2

+ - !

(0)

avatar for brunogoku123
brunogoku123

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) i run 50 km and my coins was like 99,555,123

+ - !

(0)

avatar for tuananh3647559
tuananh3647559

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) trò chơi này hay thiệt

+ - !

(0)

avatar for tuananh3647559
tuananh3647559

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) máy vi tính của mình lúc đầu khi trò chơi tải xong thì mình chẳng chơi được gì hết.nhưng khi mình taỉ lại thì được

+ - !

(0)

avatar for tuananh3647559
tuananh3647559

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) các bạn ghi gì mình ko hiểu

+ - !

(0)

avatar for tuananh3647559
tuananh3647559

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) các bạn hình đẹp quá

+ - !

(0)

avatar for altamera01
altamera01

Jul. 13, 2014

Under rating threshold (show) kwento mo sa pagong

+ - !

(0)

avatar for bebe001
bebe001

Jul. 12, 2014

Under rating threshold (show) ang ganda

+ - !

(0)

avatar for baziliftikhar112
baziliftikhar112

Jul. 12, 2014

Under rating threshold (show) ya trebek you are right

+ - !

(0)

avatar for juscinthlabajo
juscinthlabajo

Jul. 11, 2014

Under rating threshold (show) wholikeme high score

+ - !

(-1)

avatar for jacksonholcomb
jacksonholcomb

Jul. 11, 2014

Under rating threshold (show) it took me DAYS to finish level 5, and it took me only 6 trys to finish level 6 0_0

+ - !

(2)

avatar for shax11s
shax11s

Jul. 11, 2014

Under rating threshold (show) inr

+ - !

(0)

avatar for kierbydaroy123
kierbydaroy123

Jul. 11, 2014

Under rating threshold (show) aw

+ - !

(-1)

avatar for grimreality
grimreality

Jul. 10, 2014

Under rating threshold (show) love it, just the upgrades are way to expensive

+ - !

(0)

avatar for baziliftikhar112
baziliftikhar112

Jul. 10, 2014

Under rating threshold (show) this game is.................................................

+ - !

(1)

avatar for kontol24
kontol24

Jul. 10, 2014

Under rating threshold (show) kontooooooooooooooooooooooooooo

+ - !

(0)

avatar for collinmoyer
collinmoyer

Jul. 8, 2014

Under rating threshold (show) i had a survival level generate to be impossible because it put 2 of the same thing next to each other

+ - !

(2)

  • add a comment